Sản phẩm / Chống sét cho từ 1-10 đường viễn thông, DRL 10B 180 FSD

Chống sét cho từ 1-10 đường viễn thông, DRL 10B 180 FSD

Liên hệ

DEHNRapid LSA, DRL 10B 180 FSD

DEHNrapid LSA thích hợp với từng loại truyền dẫn, điện áp và tần số truyền dẫn ví dụ xDSL, E1 leased line hay đường điện thoại
Đặc tính kỹ thuật
DEHNrapid LSA sử dụng công nghệ chống sét ống phóng khí chống sét cho từ 1 đến 10 luồng viễn thông.

¨  Kết nối chống sét sơ cấp và thứ cấp tách rời cho phép lựa chọn thứ cấp thích hợp với từng loại truyền dẫn, điện áp và tần số truyền dẫn ví dụ xDSL, E1 leased line hay đường điện thoại

¨ Cắm trên phiến Krone, sử dụng nối đất của phiến Krone không cần thêm dây nối đất

¨ Chuyển màu báo hiệu khả năng làm việc

¨ Chịu dòng sét 10/350 µs lên đến 5 KA và xung 8/20µs lên đến 15 KA.

¨ Tháo lắp và thay thế dễ dàng, không làm gián đoạn truyền dẫn
Chống sét Long Triết
Zalo